Month: February 2019

ปั่นจักรยาน

การปั่นจักรยานเป็นรูปแบบหนึ่งของการเดินทาง กิจกรรมยามว่างเพื่อสุขภาพ และกีฬา จักรยานเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่ 19 ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของเรานับตั้งแต่มีการประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2360 — การปั่นจักรยานหรือปั่นจักรยานคือการใช้จักรยานเพื่อการเดินทาง พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา คนที่ปั่นจักรยานเรียกว่านักปั่นจักรยาน จักรยานเป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์และขับเคลื่อนด้วยคันเหยียบ โดยมีล้อสองล้อติดอยู่กับเฟรม ล้อหนึ่งอยู่ด้านหลังอีกล้อหนึ่ง จักรยานเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงชิ้นแรกของโลกเพราะใช้กำลังคนแทนการพึ่งพาพลังงานจากสัตว์หรือเชื้อเพลิงราคาแพง นอกจากนี้ยังมีวิธีการขนส่งที่ค่อนข้างง่าย จักรยานเป็นรูปแบบการขนส่งที่ไม่แพงมาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับรถยนต์)…