Month: November 2018

การเดิน

ความแข็งแรง และสุขภาพโดยทั่วไปของร่างกาย สามารถทำได้ด้วยเหตุผลหลายประการ: เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตร เพื่อความบันเทิง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาหรือการแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกายหรือสุขภาพจิตที่ดี บางคนออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก และบางคนออกกำลังกายเพราะต้องการเพิ่มน้ำหนัก แพทย์ยังใช้การออกกำลังกายเมื่อพยายามรักษาโรคบางอย่าง เช่น โรคหอบหืด — การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับหัวใจและปอดของคุณ ยังช่วยควบคุมน้ำหนัก ทำให้อารมณ์ดีขึ้น และนอนหลับได้ดีขึ้น ประโยชน์ของการเดินมีมากมาย การเดินช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ เสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ขา…