Month: April 2018

ซุมบ้า

Zumba คำว่า “ซุมบ้า” มาจากภาษาเกชาของเปรู และแปลว่า “เขย่าร่างกาย” Zumba ถูกสร้างขึ้นโดย Alberto “Beto” Perez ในปี 1990 โปรแกรม Zumba ดั้งเดิมได้รับการออกแบบให้เป็นการออกกำลังกายแบบช่วงเวลาที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งสามารถทำได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง นับตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการดัดแปลงสำหรับคนทุกวัย ทุกระดับทักษะ รูปทรงและขนาด —…