Month: April 2015

แบดมินตัน

แบดมินตัน ผู้เล่นใช้ไม้เทนนิสตีลูกขนไก่ข้ามตาข่าย เกมนี้เล่นด้วยคะแนน 15 หรือ 21 แต้ม ลูกขนไก่เป็นกระสุนขนนกที่บินได้เมื่อถูกกระแทกและต้องจับในลักษณะใดทางหนึ่งก่อนที่จะกระแทกพื้น — แบดมินตัน มีวัตถุประสงค์เพื่อตีลูกขนไก่ข้ามตาข่ายและเข้าไปในอาณาเขตของผู้เล่นอื่น ลูกขนไก่มีฐานพลาสติก ฐานไม้ก๊อก หรือฐานยาง และคลุมด้วยขนนกหรือขนสังเคราะห์ เกมดังกล่าวต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังต้องใช้การประสานมือและตาที่ดี ลูกขนไก่มักจะตีด้วยตีลังกา แต่สามารถใช้มือฟาดได้ ผู้เล่นยืนบนสนามครึ่งตรงข้ามและผลัดกันตีลูกขนไก่ไปมา…